Actueel

Goed nieuws!

ActueelTimmer aan Taal heeft zich als taalpartner aangesloten bij het Taalakkoord. Hiermee zet zij zich in andere bedrijven enthousiast te maken voor het Taalakkoord.

Omdat Timmer aan Taal een taalpartner is, kunt u subsidie krijgen voor de aanpak laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid is een overkoepelende term die wordt gebruikt voor alle inwoners in Nederland met een taalachterstand.

Als u met mij tot afspraken komt, kunt u een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van uw werknemers met een migratie-achtergrond verbetert. Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten. Voor details verwijs ik u naar de website www.taalakkoord.nl en www.telmeemettaal.nl/subsidies/werkgevers.