Door wie

Martine TimmerMijn naam is Martine Timmer, docent Nederlands tweede taal (NT2-docent) en remedial teacher.

Naast mijn Remedial Teaching praktijk, gaf ik Nederlands aan inburgeraars. De methode waarmee ik als remedial teacher werkte, sloot aan bij de NT2-lessen. De opdracht in het Sociaal Domein die hierop volgde, heeft me gevormd tot de docent die ik nu ben.

Het project ‘Laagtaalvaardigen’ had als doel een X-aantal nieuwkomers uit te laten stromen naar betaald werk. Binnen dit kleine team sloot ik met mijn lessen aan op het niveau van de kandidaten zodat zij versneld konden inburgeren. Daarnaast gaf ik sollicitatietrainingen en lessen werknemersvaardigheden. Toen bleek dat het voor onze doelgroep onmogelijk was om een VCA-cursus met goed gevolg af te ronden in verband met het hoge taalniveau, herschreef ik een theorieboek op A2-niveau. Hierdoor kwam de weg naar VCA-basis open te liggen. Het werd steeds meer duidelijk dat de lessen en de begeleiding zorgden voor vertrouwen en verhoging van zelfbeeld en dat daardoor de stap naar werk gemakkelijker verliep.

Tijdens het laatste deel van mijn opdracht ontwikkelde ik een lessenreeks ‘Vaktaal, Vakvaardigheden en Veilig werken’. Geselecteerde kandidaten met een kans op een betaalde baan in de Schoonmaak en kandidaten die als werkervaring in het Groen gingen werken, kregen deze lessen ter voorbereiding op de praktijk.

Met veel plezier begeleidde en trainde ik statushouders en nieuwkomers. Tijdens de lessen leerde ik de kandidaten goed kennen en kreeg ik veel zicht op hun vaardigheden en persoonlijke kenmerken. Hierom werkte ik veel samen met collega’s van het Werkgeverservicepunt en stelde ik kandidaten voor op vacatures.

Het aanbod van Timmer aan Taal is een vervolg op dit werk. Ik ontwikkel voor uw sector een programma op maat.