Praktische zaken

Praktische zakenVoor het maatwerk neemt Timmer aan Taal op locatie foto’s van de 70 begrippen die aangeleerd moeten worden. Ze verwerkt deze in een interactief lesaanbod. Het concrete, ontwikkelde materiaal wordt uw eigendom en de rechten blijven van Timmer aan Taal. Hierover kunt u meer lezen in de Hierover kunt u meer lezen in de algemene voorwaarden.   

Verdeeld over ongeveer zeven werkweken komt Timmer aan Taal twee maal per week een dagdeel lesgeven. Op uw locatie creëert zij een rijke leeromgeving zodat aan het einde van deze periode uw kandidaten een flinke bagage hebben om aan het werk te gaan. Het uiteindelijke resultaat is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren. Hoe het taalverwervingsproces verloopt is namelijk afhankelijk van factoren zoals: opleidingsniveau, leerbaarheid, onderwijservaring, motivatie en attitude, psychische gezondheid en leeftijd.

Timmer aan Taal zet zich voor meer dan 100 % in om het traject tot een succes te maken.

Optioneel kan Timmer aan Taal theorie over vakvaardigheden in de lessen verwerken. Tevens kunt u kiezen voor een natraject waarbij de focus ligt op inbedding van de opgedane kennis.

Tarieven
U krijgt van Timmer aan Taal een overzicht van de kosten door een op maat gemaakte offerte.

Leslocatie  
Timmer aan Taal werkt door heel Nederland; intern bij uw organisatie of op een door u gehuurde locatie. Vooraf bespreekt zij graag met u waaraan de ruimte moet voldoen.