Voor wie

Voor wieTimmer aan Taal ontwikkelt haar product voor inwoners met een migratie-achtergrond. Dit kunnen asiel-, arbeids- en gezinsmigranten zijn. Het betreft de nieuwkomers die de Nederlandse taal nog moeten leren. Nederlands is dus niet hun moedertaal maar de tweede taal. Een deel van hen moet verplicht inburgeren. Na het inburgeringsexamen beheersen de nieuwkomers de Nederlandse taal om zich in de maatschappij te kunnen redden. Vaak hebben zij niet de specifieke vaktaal geleerd om in uw sector aan het werk te kunnen. Timmer aan Taal biedt maatwerk aan het bedrijf, de gemeentelijke instantie of onderwijsinstelling die wil investeren in haar kandidaten en in taalbevordering- en verwerving voor op de werkvloer. Bij werkwijze leest u hier meer over. 

Timmer aan Taal is dienstverlenend naar alle bovenstaande partijen. Zij zet zich ten volle in om een proces op gang te brengen dat ten goede komt aan alle belanghebbenden.

Klikt u hier voor actuele info over inburgering.