Werkwijze

WerkwijzeUit verschillende onderzoeken blijkt dat werk voor statushouders een belangrijke factor is bij integratie. Niet alleen vanwege het opdoen van sociale contacten, maar ook omdat er sprake is van een dagritme. Vandaar dat wordt aanbevolen om taaltrainingen te integreren bij het opdoen van werkervaring (Konle-Seidl & Bolits, 2016; Martín et al., 2016; SER, 2018). Zo kunnen statushouders niet alleen werknemersvaardigheden opdoen, maar kunnen ze hun taalvaardigheden direct inzetten in een dagelijkse werkpraktijk en oefenen met de woorden die relevant zijn voor die beroepspraktijk (UNHCR, 2013). De taallessen focussen dan (deels) op de woordenschat en zinsbouw die nodig is voor een bepaald beroep (Desiderio, 2016). Er treedt dan een wisselwerking op: niet alleen vergroot taalvaardigheid de kans op werk, maar ook leren mensen die werken sneller de taal (Liebig, 2007).

Het product dat door Timmer aan Taal ontwikkeld is, sluit naadloos aan op bovenstaande bevindingen. Deze taaltraining is zorgvuldig ontworpen om uw medewerkers goed en veilig te laten functioneren op de werkvloer. Enerzijds kan de training worden ingezet parallel aan het opdoen van werkervaring,  anderzijds kan de training ook als voorschakeltraject dienen.

Het product wordt op maat gemaakt voor uw bedrijf of instelling. U, de werkgever, gemeentelijke instantie of onderwijsinstelling, bepaalt welke vaktaal aangeleerd moet worden. Per module zijn dit maximaal 70 begrippen. In dit traject staan samenwerking en afstemming met u hoog in het vaandel.